Centrum Obs?ugi Informatycznej Uniwersytetu
 
   
 
Witamy
 
Konta
 
Has?a
 
Poczta (SQM)
 
Poczta (RDQ)
 
Poczta (OWM)
 
Asystent (Horde)
 
Informacje
 
Konfiguracja
 
Antyspam
 

谁说穿越好

hektor.umcs.lublin.pl


   Nast麪uj?ce us?ugi dost麪ne s? bezpo?rednio w naszymserwisie WWW:
 
 -Program pocztowy Squirrel Mail
 -Program pocztowy Round Cube  (nowy!)
 -Program pocztowy Round Cube  (stary!)
 -Program pocztowy Open Web Mail
 -Asystent (Horde)
 -Informacja o koncie
 -Zmiana has?a
 -Konfiguracja skrzynki pocztowej (forward, autoresponder, filtry)
 -Konfiguracja filtru antyspamowego

   Uwaga:Zgodnie z aktualnym Regulaminem Sieci Komputerowej UMCS,prosimy o zmian has?a nie rzadziej ni? co 30 dni. Has?o musi sk?adasi z co najmniej 8 znak, w tym zawiera ma?e i wielkie litery orazcyfry lub znaki specjalne, nie mo?e by powtzeniem has?a stosowanegoprzed zmian? (do 10 hase? wstecz).

   Zapewniamy bezawaryjn? prac serwera oraz wysokiebezpieczetwo zgromadzonych na nim danych. Z tej strony mo?na rnie?pobra formularz zg?oszeniowy wymagany przy zak?adaniu konta,przygotowany w formacie MS Word,w formacie RTF (Rich Text Format),lub w postaci obrazka. Formularzten po wydrukowaniu i wype?nieniu nale?y z?o?y w pok. 127a w budynku"Starej Fizyki" przy Pl. M.C.Sk?odowskiej 1. Formularz mo?na rnie?otrzyma i wype?ni w wy?ej wymienionej lokalizacji.


   Kontakt z administratorami serwera hektor(najlepiej w godz. 9.00-16.00):

Ireneusz Maliszewski
e-mail:
Ireneusz.Maliszewski@umcs.lublin.pl
tel. 537 62 40

Andrzej Resztak
(problemy z dost麪em sieciowym do serwera)
e-mail: Andrzej.Resztak@umcs.lublin.pl
tel. 537 77 98


 

谁说穿越好,魔王神官,魔王神官和勇者美少女txt
homeaboutnewsPartnerscontact
商户嫡女重生回到七岁欲火重生之锦绣嫡女佚名步生莲之嫡女谋略57妖王鬼妃嫡女心计傻王的心尖宠嫡女有毒 摄政王爷难招架全文免费阅读
知否英国公嫡女番外嫡女嫁给花心少爷的古言小说班走神医嫡女嫡女毒后txt微盘下载类似赵氏嫡女免费阅读