reklama
reklama

Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 4

Jeliko? byl o rypadla zájem také v zemědělství, bylo v roce 1982 na Agrokomplexu v Nitre uvedeno DH 112 AGRO. V tomto p?ípadě na stroji nedo?lo k ?ádn?m změnám, pouze se dodávalo se sadou základních p?ídavn?ch za?ízení pro zemědělství. Rovně? se objevila úprava rypadla DH 112 s nakolejovacím za?ízením i nov? typ hydraulického rypadla DH 132.

Vstup na stránky v?robc?

重生大富豪

PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

Aktuální v?stavy

Maszbud
AFRICAN CONSTRUCTION EXPO
Стройтех Пловдив

V?echny v?stavy ? 

重生大富豪

CASE 580EV

Nov? model 580 EV (Electric Vehicle) vznikl pod hlavi?kou Projektu Zeus.

Bahňák

?íkají mu Bahňák a moc podobn?ch v ?esku nenajdete.

Komatsu WB97R-8

Komatsu Europe uvádí nejnověj?í model v radě rypadlonaklada?? s ozna?ením WB97R-8.

DX235DM

Spole?nost Doosan uvedla na trh novinku DX235DM, první z ?ady nov?ch demoli?ních rypadel s velk?m dosahem.

Powerbanka Cat

Nakupování díl? Cat online je nyní je?tě jednodu??í - díky portálu M?jStroj.cz si dnes m??ete náhradní díly pro sv?j stroj objednat odkudkoli a kdykoli.

Centrála Kuhn Bohemia

První t?dny epidemie koronaviru neměly negativní dopad na dodávky stavebních stroj? od spole?nosti KUHN BOHEMIA.

Kubota slaví 130 let

Kubota Corporation, jeden z největ?ích v?robc? stroj? a motor?, oslavila 3. dubna v?ro?í 130 let na trhu.

Doosan DX530LC-7

Spole?nost Doosan uvedla na trh nová 50tunová pásová rypadla DX490LC-7 a DX530LC-7 splňující po?adavky normy Stage V.

Plicní ventilátory Dyson s kryty od spole?nosti JCB

Spole?nost JCB je p?ipravena zahájit v?robu speciálních kryt? pro zcela nov? design plicního ventilátoru od firmy Dyson.

Mezinárodní veletrh EXPO Lesní lom se letos konat nebude

Tě?ební unie ?eské republiky odkládá Mezinárodní veletrh EXPO Lesní lom, kter? se měl konat 2.—4. ?ervna 2020.

Bobcat p?edstavil invovace na v?stavě Conexpo 2020

Bobcat p?ichází s odvá?nou vizí a na v?stavě Conexpo 2020 p?edstavil dosud největ?í po?et nov?ch produkt?.

Caterpillar a Trimble omezují spole?né podnikání

Spole?nosti Caterpillar a Trimble provedly změny v nastavení dosavadní spolupráce, aby mohly b?t flexibilněj?í a lépe cílit na zákazníky.

Model DX380LC-7 zavr?uje ?adu 30-40tunov?ch rypadel Doosan

Uvedením nového 40tunového modelu DX380LC-7 na trh spole?nost Doosan dovr?ila svou ?adu 30–40tunov?ch rypadel splňujících po?adavky Stage V.

Soutě? o ?est tablet? iPad Pro p?i nákupu pou?it?ch stroj? Cat od Zeppelin CZ

Stejně jako v loňském roce i letos p?ipravila spole?nost Zeppelin CZ soutě? pro své zákazníky. Hraje se o ?est tablet? Apple iPad Pro.

Robert Husar a Luca Bonadiman z Bobcatu s oceněním Samoter Innovation Award

Systém A-SAC je novinkou, která umo?ňuje variabilní ovládání p?ídavn?ch hydraulick?ch okruh? u minirypadel a zajistí tak obsluze efektivněj?í a pohodlněj?í práci. Bobcat za něj získal ocenění od poroty mezinárodního veletrhu Samoter.

Doosan Concept X: Od pr?zkumu pomocí dron? k autonomnímu provozu stroj?

Doosan Infracore p?edstavuje bezobslu?ná a automatizovaná ?e?ení pro stavební pr?mysl.

?vodní foto LiuGong 877H

Dal?ím zajímav?m strojem, kter? jsme si po dumperu Bergmann 3012R osahali na akci Demo tour v lomu nedaleko Brna, byl kolov? naklada? LiuGong 877H v hmotnostní t?ídě 27 t. P?edev?ím díky názvu je u nás tato zna?ka zatím stále je?tě zjevením, tak?e se schválně podíváme, do jaké míry m??e konkurovat naklada??m bě?n?ch v?robc?.

Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 3

Rypadla nové ?ady DH se poprvé p?edstavila ?iv?mi ukázkami s prezentací p?ídavn?ch za?ízení na MSV v Brně v roce 1980. Zajímavostí je, ?e ve zpětném ohodnocení pracovníky Z?S Dubnica, nevystupují tyto ?v?stavní“ kusy úplně dob?e. ?dajně jejich kvalitu srá?elo nap?íklad nep?íli? povedené zpracování svár? ?i nátěr?.

?vodní foto

Na kloubov? dumper Bergmann s u?ite?nou nosností 12 t a oto?nou korbou jsme narazili na akci Demo tour spole?nosti Austro Baumaschinen a jako obvykle jsme neodolali poku?ení si stroj po?ádně osahat.

Soilmec SR-45

Dnes se podíváme na vrtnou pilotovací soupravu Soilmec SR-45, o hmotnosti 38 tun, z flotily brněnské spole?nosti Svipp. V noci souprava dorazila na ulici Plotní v Brně, kde bude vrtat základy pro protihlukovou stěnu. V budoucnu tu toti? místo aut budou jezdit tramvaje.

Boki 2552E

Jak se kopou hroby ve 21. století? Zjistili jsme, ?e na ?st?edním h?bitově v Brně na to mají speciální rypadlo. Má necelé 2 tuny a stojí jako t?i stejně velké pásové minibagry. Seznamte se s Boki 2552E.

Nové rypadlonaklada?e Caterpillar pro rok 2020: První foto

V pondělí firma Caterpillar informovala o nov?ch rypadlonaklada?ích 428, 432, 434 a 444, které nahrazují stávající stroje 428F2, 432F2, 434F2 a 444F2. Zvenku se mnoho nezměnilo, rozdíly hledejte pod kapotou a p?edev?ím uvnit? kabiny.

Bobcat E10e: Recenze

Mikrorypadlo Bobcat E10 dostalo ke sv?m desát?m narozeninám elektrického brat?í?ka E10e – první plně elektrické minirypadlo na světě v kategorii 1 t. Jak slo?ité bylo p?edělat mali?k? diesel na elektrick? bateriov? pohon? A chová se jinak p?i práci? To jsme zji??ovali p?ímo v místě zrodu obou stroj?, v Dob?í?i.

JCB 220X SLC: Recenze

?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

SE Equipment S45: Recenze

Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

Aktuálně v odcizen?ch

Odcizen? stroj: lehká mechanizace, Wacker Neuson DPU 6555, r.v. 2015, v?r. ?. stroje ID 10315809
Popis: ?edo?lutá
Datum odcizení: 23 06 2020.Místo odcizení: Such? D?l.
E-mail: geisler70@seznam.cz
Telefon: +606213993420 (zadáno 23.06.2020)
TB135
Odcizen? stroj: minirypadlo, TB135, r.v. 2006, v?r. ?. stroje 1 351 6890
Popis: Dne 2.3.2020 byl z oploceného areálu STK Raspenava ukraden bagr zna?ky TAKEUCHI,typ TB 135,?erveno-?ed?. Spole?ně s bagrem byl odcizen vlek AGADOS,poznávací zna?ka 5L17240 a také traktorov? p?ívěs pro p?epravu stavebních stroj?,poznávací zna?ka L010678,barva zelená. Za informace vedoucí k nalezení je jistá odměna!
Datum odcizení: 2.3.2020.Místo odcizení: Raspenava - Libereck? kraj.
E-mail: kristyna.foldova@seznam.cz
Telefon: +420 602189418
Dal?í kontakty: +420 721 209 879 (zadáno 02.04.2020)
Odcizen? stroj: p?íslu?enství, Furukava serie F hydrulické kladivo, r.v. 2010, v?r. ?. stroje 0000000
Popis: Bílá s modr?m potiskem
Datum odcizení: 12.9.2019.Místo odcizení: Nové Město nad Metují.
E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
Telefon: 603482464
Dal?í kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadáno 27.09.2019)
CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380
Odcizen? stroj: minirypadlo, CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380, r.v. 2011, v?r. ?. stroje CAT3018CAJSB06406
Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
Datum odcizení: 23.4.2019.Místo odcizení: Dobro?ovice.
E-mail: malek.luk@seznam.cz
Telefon: +420 603226398 (zadáno 24.04.2019)
Odcizen? stroj: jin? stroj..., vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4, r.v. 2017, v?r. ?. stroje 101540562257

Datum odcizení: 21.6.2018.
Telefon: +420 602440511 (zadáno 22.06.2018)

Aktuálně v bazaru

Minibagr Kubota KX 101- 3a3 - 3520 Kg
zadáno 24.06.2020, typ inzerce: prodám minirypadlo,r.v. 2012,motohodin 5500,Prodám minibagr Kubota KX 101-3a3,rok v?roby 2012,váha 3520 Kg,motohodin 5500,v?kon 22, 9 kW,hloubkov? dosah 3300 mm,v?sypná v??ka 3800 mm,celková ?í?ka 1550 mm,mimoosé kopání,1 x hydraulick? rychloupínák Verachtert CW 03,3 x l?íce,...
Cena 595 000,00 K? (bez DPH)
Telefon: +420 773181391
JCB JS 145LC+ 2015 original 3480mth po servisu - bez mo?oviny
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám pásové rypadlo,r.v. 2015,motohodin 3480,Pásov? 15t velmi pěkn? bagr JCB 145 LC+------------------------------------------------------Motor 81kw,T4i bez mo?oviny. Pouze original 3480mth - ?erstvě po servisu v rozsahu 500mth,MONO-dipper 3m,ocelové pásy 700mm,vyh?ívaná seda?ka,Cli...
Cena 1 319 900,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
JCB 4CX ECO 2013, original 4300mth
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám rypadlonaklada?,r.v. 2013,motohodin 4300,JCB 4CX ECO SITEMASTER ---------------------- - rok v?roby 2013 - original 4300mth - motor 81kw T4i BEZ mo?oviny - ovládání pákové- Powershift - poloautomatická p?evodovka - Torque Lock (zámek měni?e) - hydraulick? rozvod kladivo- me...
Cena 1 001,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
JCB 8030 ZTS 2013 nové pásy
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám minirypadlo,r.v. 2013,motohodin 2900,pou?ité zachovalé minirypadlo JCB 8030 ZTS - (kulatá zá?,oto?í se nad pásy) - 3,2t. Rok v?roby 2013,original 2900mth,zasklená kabina s topením. Hydraulick? okruh na kladivo p?epínateln? s okruhem na vrták./svahovku,rychloupínák + pevná svahov...
Cena 519 900,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
JCB 8026 CTS 2016 1700mth
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám minirypadlo,r.v. 2016,motohodin 1700,JCB 8026 CTS------------Rok v?roby 2016,1700mth,udr?ovan? pěkn? stav ( v?etně p?ípravy a servisu stroje),uzav?ená kabina s topením. Transportní hmotnost stroje 2705kg,celkov? rozchod 1550 mm,p?ední radlice 1550 mm,hydraulická instalace...
Cena 559 900,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
JCB 86C-1 - pouze original 2250mth + NOV? pásy - p?ipravujeme
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám pásové rypadlo,r.v. 2014,motohodin 2250,JCB 86C-1 --------- rok v?roby 2014,pouze ORIGINAL cca 2250mth - stroj bude po servisu zkontrolovan?,p?ipraven?,opera?ní hmotnost 8649kg; max.hloubka 4, 37m; dipper 2100mm,klimatizace,refuel pumpa,rádio,celkov? rozchod 2300 mm,hydra...
Cena 1 001,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
3CX ECO Sitemaster 2014 s okruhy
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám rypadlonaklada?,r.v. 2014,motohodin 2200,Prodám JCB 3CX ECO Sitemaster,rok v?roby 2014,ORIGINAL 2200mth se zárukou p?vodu a motohodin - bude p?ipraven?,zkontrolovan? a po servisu! Pákové ovládání,motor JCB 68kw BEZ mo?oviny! PowerShift + Torque Lock,p?ední nakládací lopata 6in s b?i...
Cena 1 001,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
2x JCB 3CX 2014 - 3000-4800mth joysticky
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám rypadlonaklada?,r.v. 2014,motohodin 3000,JCB 3CX ECO Sitemaster ----------------------- rok v?roby 2014 - cca 3100mth- plné ovládání joysticky- p?epína? ISO/SAE - Powershift + Torque Lock - hydraulick? rozvod kladiva- hydraulick? rychloupínák + bagr. l?ice JCB 3CX ECO Sit...
Cena 1 001,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
Dal?í kontakty: www.jocob.cz
JCB 48Z-1 2017 - pouze 860mth
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: prodám pásové rypadlo,r.v. 2017,motohodin 860,JCB 48Z-1 --------- Prodám zánovní stroj POUZE cca 860 mth se zárukou p?vodu a mth - zkontrolován/p?ipraven,opera?ní hmotnost 4792kg; max.hloubka 3, 43m; dipper 1450mm,gumové pásy ?í?e 400mm; celkov? rozchod 1950 mm,hydraulick? okruh na kladi...
Cena 895 000,00 K? (bez DPH)
E-mail: info@jocob.cz
Telefon: +420 777734544
zadáno 23.06.2020, typ inzerce: koupím rypadlonaklada?,r.v. od .1993.,Jste vlastníkem stroje JCB (rok v?roby 1993 - 2015),kter? chcete prodat ?i vyměnit za nověj?í? Ozvěte se nám, oceníme a vykoupíme Vá? stroj ?i protiú?tem vyměníme za jin?. Pouze stroje JCB v udr?ovaném stavu. Nejsme bazar a nabízíme rychlé,férové a...
Telefon: +420 777 734 544
Dal?í kontakty: 777734544

重生大富豪

Uve?te prosím, co nejvíce charakterizuje Va?i ?innost:

66%
3%
4%
9%
4%
6%
2%
1%
5%
Celkem hlas?: 814

Fórum - nové p?íspěvky

reklama
重生大富豪,山窝里的科技强TXT,重生大富翁
homeaboutnewsPartnerscontact
重生嫡女复仇系列小说推荐腹黑女帝之锦绣嫡女惊世嫡女医妃不好惹评论穿越宅斗文笔好的嫡女小说望族嫡女免费全文免费阅读
神医嫡女之医品世子妃 小说战神王爷神医嫡女嫡女冥记魔尊江山来拼嫡女为莫嫡女谋嫁天下顾辞